Skip to content Skip to footer

Пацієнт перебував у стані геморагічного шоку ІV ступеня внаслідок множинних поранень

Свідомість відсутня, «загасають» рефлекси, пульс більше 140 уд/хв, причому периферична пульсація не визначається, систолічний артеріальний тиск менше 65 мм…
 
Пацієнт перебував у стані геморагічного шоку ІV ступеня, спричиненого значним зменшенням об’єму циркулюючої крові внаслідок множинних вогнепальних осколкових проникаючих поранень, зокрема грудної та черевної порожнин, верхніх і нижніх кінцівок, а також торакоабдомінальної травми з пошкодженням діафрагми, тонкого кишечнику, селезінки, головки підшлункової залози тощо.
 
Після надання невідкладної допомоги, проведення протишокових заходів та екстреного оперативного втручання, команда МОАС, забезпечивши якісний медичний супровід, доправила постраждалого до профільного лікувального закладу.
 
Дорогою інтубованому травмованому надавалася вентиляційна, інотропна та вазопресорна підтримка, виконувалась рідинна ресусцитація та здійснювався безперервний моніторинг вітальних функцій.
 
Завдяки професіоналізму евакуаційної бригади чоловік у відносно стабільному стані був переданий на наступний етап медичної допомоги.